fbpx

NEON, Grunwaldzka 413, Gdańsk

Pon-Pt: 7:00 - 21:00, Sob-Niedz 10-18

501 034 361

NEON, Grunwaldzka 413, Gdańsk

Pon-Pt: 7:00 - 21:00, Sob-Niedz 10-18

501 034 361

Regulamin dl apacjentów

§ 1

GODZINY OTWARCIA

 1. Body&Mind Clinic (B&MC) otwarte jest w dni powszednie w godzinach 7:00-14:00 i 14:15-21:15, oraz w sobotę i niedzielę od 10:00 do 18:00, z wyłączeniem niektórych dni świątecznych.

 2. B&MC zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku zajęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń losowych.

§ 2

REZERWACJA WIZYTY I PŁATNOŚĆ

 1. Pacjent umawia się na wizytę online przez stronę internetową bodymind.clinic, telefonicznie pod numerem 501 034 361 lub osobiście w Recepcji B&MC.

 2. Zalecana jest rezerwacja usługi przynajmniej na kilka dni przez planowanym terminem. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Pacjent może skorzystać z usług aktualnie dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę dostępności terminu.

 3. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegu lub konsultacji informuje o tym fakcie Recepcję, która kieruje go do odpowiedniego terapeuty. Po zabiegu lun konsultacji, Pacjent reguluje należność wg cennika dostępnego na stronie www.bodymind.clinic lub w Recepcji.

§ 3

ZALECENIA DLA PACJENTA

 1. Na konsultację/zabieg/zajęcia należy przybyć najlepiej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Czas ten jest potrzebny do wypełnienia kwestionariusza i do przebrania się.

 2. Przed zabiegami nie należy korzystać z solarium lub opalać się, ponieważ poparzenie wpływa negatywnie na skórę i na komfort podczas zabiegów.

 3. Przed peelingami nie należy depilować ciała na dobę przed zabiegiem.

 4. Minimum na godzinę przed zabiegami nie należy spożywać obfitych posiłków.

 5. Na zabiegi nie trzeba zabierać niczego ze sobą – pacjent jeśli jeśli wymaga tego zabieg, bezpłatnie otrzymuje się specjalną bieliznę, ręcznik, czepek i jednorazowe kapcie. Pacjent może również przynieść własne rzeczy.

 6. Należy poinformować terapeutę o przebytych i trwających chorobach oraz zażywanych lekach.

 7. Należy poinformować terapeutę ewentualnych przeciwwskazaniach do zabiegu.

 8. Na czas pobytu w B&MC należy wyciszyć telefon.

 9. Wszystkie cenne rzeczy należy pozostawić w depozycie w Recepcji B&MC. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub innych miejscach na terenie B&MC.

 10. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie B&MC wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Osoby korzystające z zabiegów powinny mieć ukończone 16 lat lub pisemną zgodę opiekuna prawnego.

§ 4

ZABRANIA SIĘ

 1. Na terenie B&MC zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu i żucia gumy.

  1. Z zabiegów nie mogą korzystać osoby:

   – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

   – z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

   – których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości i obsługi,

   – których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

  2. Nie zezwala się na robienie zdjęć osobom spoza obsługi B&MC.

  3. Obsługa B&MC zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Pacjenta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (molestowanie seksualne, agresja, wulgarny język itd.).

  § 5

  SPÓŹNIENIA I ODWOŁYWANIE REZERWACJI

  1. W przypadku opóźnienia Klienta, minuty spóźnienia odejmowane są od czasu zabiegu.

  2. W przypadku nieodwołania lub odwołania ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu Pacjent opłaca 50% zabiegu. Rozliczenie następuje przy kolejnej wizycie. Zabieg można bezkosztowo odwołać na minimum 24 godziny przed jego rozpoczęciem.

  3. B&MC zastrzega sobie prawo do odwołania umówionej wcześniej wizyty lub zabiegu z przyczyn losowych i zaproponowania Pacjentowi innego, dogodnego dla niego terminu.

  § 6

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dla pacjentów, znajdują się na stronie www.bodymind.clinic oraz na tablicy informacyjnej B&MC.

  § 6

  SKARGI I REKLAMACJE

  1. Pacjent może złożyć skargę lub reklamację w ciągu 14 dni od zabiegu lub konsultacji. Skargę lub reklamację można wysłać mailowo na adres: manager@bodymind.clinic lub listownie na adres: Body&Mind Clinic, Grunwaldzka 413 lok. U2, 80-309 Gdańsk.

  2. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania korespondencji.